SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

0
Gói dịch vụ Tổng đài tư vấn và chăm sóc sức khỏe, cung cấp cho doanh nghiệp/cơ quan, cho phép người dùng sử dụng...

Tổ chức sự kiện, hội thảo tư vấn sức khỏe

0
Tùy theo nhu cầu của khách hàng, UCARE có thể tổ chức các sự kiện/hội thảo tư vấn sức khỏe theo chuyên đề, hoặc...