Dịch vụ Bác sĩ tư vấn y tế cung cấp cho mọi đối tượng có nhu cầu tư vấn y tế qua điện thoại, người dùng chỉ việc gọi đến số điện thoại dịch vụ để gặp Bác sĩ tư vấn về các vấn đề y tế, chăm sóc sức khỏe, tâm lý. Ngoài ra, người dùng được sử dụng các tính năng Hồ sơ y bạ điện tử, Tự chẩn đoán bệnh của phần mềm dịch vụ.