Tùy theo nhu cầu của khách hàng, UCARE có thể tổ chức các sự kiện/hội thảo tư vấn sức khỏe theo chuyên đề, hoặc tổ chức các đoàn khám tư vấn miễn phí đến cộng đồng/địa phương, mang lại cơ hội tiếp cận Bác sĩ và dịch vụ y tế cho mọi người.