Gói dịch vụ Tổng đài chăm sóc sức khỏe toàn diện cung cấp nền tảng giao tiếp, kênh thông tin tương tác giữa Bệnh viện và bệnh nhân, cho phép Bệnh viện nâng cao chất lượng điều trị, bệnh nhân được cung cấp các thông tin hỗ trợ điều trị, Bác sĩ tư vấn chăm sóc sức khỏe kịp thời. Ngoài ra, người dùng còn được sử dụng các dịch vụ theo yêu cầu của Bệnh viện như hỗ trợ điều trị, chăm sóc giảm nhẹ, tư vấn tâm lý,…